Pierluigi Febo

Civility: 

  • Prof.

Name: 

Pierluigi

Last name: 

Febo

Email: 

Fax: 

+39 091 484 035

Country: 

Italy

Affiliation: 

Universita di Palermo, Dip. Economia, Ingegneria e Technologie Agrarie, Viale delle Scienze 13, IT-90128 Palermo, Italy

Photo: